پرداخت یارانه و رفع بیکاری

بعد از چند ماه از پرداخت نقدی یارانه ها در دولت دهم همه به این نتیجه رسیدن که این روش پرداخت اشتبباه و تورم زا بوده و به ضرر اقتصاد هست .
چون فقط حجم زیادی از پول وارد بازار میشه بدون هیچ نوع تولید .

هر ماه تقریبا ۳.۰۰۰ میلیارد تومن بابت یارانه به بازار تزریق میشه به نظرم یارانه نقدی فقط یک ماه رو تقسیم بر ۳۱  استان بکنن که میشه حدود  ۱۰۰ میلیارد تومن برای هر استان با اون پول تو هر استان چند تا کارخونه متناسب با شرایط همونجا بسازن .
با این کار هم اشتغالزایی انجام میشه و با عث رفع بیکاری میشه و هم با افزایش تولید کالا تو کاهش  نرخ تورم هم تاثیر میذاره .

با قدمهای کوچیک میشه مشکلات بزرگ رو حل کرد .

بدون نظر تاکنون

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">