معجزه

موقعی که مشکلی پیش میاد و امید نداری که حل بشه منتظر معجزه میشی تا شاید اتفاق بیفته .

وقتی معجزه اتفاق بیفته حضور خدا رو بیشتر حس میکنی .

من در انتظار معجزه هستم .

 

سه‌شنبه, 21 فوریه 2012
3,304 views
بدون نظر تاکنون

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">