Sopa قانونی برای ضد آمریکایی شدن ما !!!

خب شاید سر و صدای ناشی از SOPA یا قانون توقف دزدی‌های اینترنتی رو شنیدید . خب من با خود قانونش کار ندارم اما اگه این قانون تصویب و اجرا بشه خیلی برای خود آمریکا بد میشه و روی سخنم با اوباما هست .

آقای اوباما شما که میخواین فرهنگ مترقی !!! آمریکایی رو به کل دنیا صادر کنین با تصویب این قانون تو صادرات فرهنگیتون شکست میخورین چونکه در حال حاظر بچه های ما با رشادت کامل جدیدترین فیلمها و سریالهای فرهنگ مظلوم آمریکا رو از تورنت و سایتهای مختلف دانلود میکنن و تحت تاثیر فرهنگ آمریکایی قرار میگیرن بچه های ما کل قسمتهای آمریکن پای و لاست و آشنایی با مادر و فرندز و بیگ بنگ تئوری و … رو حفظ هستن اما اگه دیگه نتونن دانلود کنن ضد آمریکایی میشن بهتون فحش میدن ها از من گفتن بود فکرتون بکنین 🙂

 

توصیه میکنم مطالعه کنید :لایحه جنجالی SOPA و پیامدهای آن

بدون نظر تاکنون

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">