نگاه هرزه

به همه افرادی که از کنارش رد میشدن چشمک میزد خب دست خودش نبود طبیعتش همین بود چون اون فقط یه چراغ راهنمایی و رانندگی بود !

چهارشنبه, 11 ژانویه 2012
3,862 views
  • ژانویه 11th, 2012 در 22:34 | #1

    نگاه گفته های ناگفته رو به همراه داره / کی میدونه معنی نگاه مردم چیه ؟

    رضا پاسخ در تاريخ ژانویه 11th, 2012 10:43 ب.ظ:

    خب اهل فن میدونن 🙂

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">