پل عابر پیاده !

چند شب پیش با دو نفر از دوستان برای کاری جایی بودیم موقع برگشت با تاکسی برگشتیم رسیدیم میدان جانبازان (رشت) خب چون پل روگذر ساختن دو طرف پل رو هم پل عابر پیاده گذاشتن ساعت ۱۱ شب بود اومدیم از طریق پل از خیابون رد بشیم اما در ورودی پل رو بسته بودن :)

پل جانبازان-رشت

عکس از خودمه

خب حتما فکر این رو نکردن مردم شبها بعد ۱۱ شب هم ممکنه از روی پل بخوان رد بشن .

دوشنبه, 5 دسامبر 2011
8,576 views
بدون نظر تاکنون

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">