خدا حافظی با استیو جابز اسطوره خلاقیت

دیروز عصر بود متوجه شدم استیو جابز فوت کرده خیلی دلم سوخت خیلی چون یکی از خلاقترین افرادی بوده که به تنهایی زندگی میلیونها و شاید میلیاردها نفر انسان رو تحت الشعاع خلاقیت خودش قرار داده.

تو مطلب قبلیم که در مورد برکناری کارل باتز از یاهو بود نوشته بودم که یاهو هم اکنون نیازمند مدیری از جنس جابز است ! حیف که دیگه یاهو هم نمیتونه جابز رو داشته باشه .

جابز مردی بود که به تنهایی ایده های خودش رو به تولید تبدیل میکرد و از این طریق سعی در راحت کردن زندگی انسانها در حیطه فناوری داشت شاید سالهای زیادی باید صبر کنیم تا فردی پیدا بشه که کمی از خلاقیت استیو جابز رو داشته باشه .

خداحافظ جابز

بدون نظر تاکنون

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">